VOLVER al índice de guías de la Biblioteca

save_altDescargar diagrama en versión editable (Formato: LibreOffice Draw)

Català

Hem elaborat una guia en forma de diagrama perquè les mares i pares o tutores i tutors legals de les i els estudiants tinguem recursos quant a com actuar un cop el Departament d’Educació ens ha assignat una plaça escolar provisional.

Si l’assignació de plaça escolar no satisfà les vostres aspiracions, hem preparat dos models de denúncia a presentar davant de la Inspecció d’Educació dels Serveis Territorials que us correspongui, o a l’Oficina Municipal d’Escolarització dels vostres ajuntaments:Castellano

Hemos elaborado una guía en forma de diagrama para que las madres y padres o tutoras y tutores legales de las y los estudiantes tengamos recursos en cuanto a cómo actuar una vez el Departament d’Educació nos ha asignado una plaza escolar provisional.

Si la asignación de la plaza escolar no satisface nuestras aspiraciones, hemos preparado dos modelos de denuncia para presentar ante la la Inspección de Educación de los Servicios Territoriales que os corresponda, o en la Oficina Municipal de Escolarización de vuestros ayuntamientos: